Antimikrobiella peptider framställda ur slaktbiprodukter som multifunktionella antibiotika.

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Adam Strömstedt

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 2 990 001 SEK

Antimikrobiella peptider utgör en del av immunförsvaret hos djur där de fyller många funktioner som till exempel bakteriedödande, sårläkande, immuncellsrekrytande och upprätthåller en hälsosam bakterieflora i tarmen. Typiskt för antimikrobiella peptider är att de dödar ett brett spektrum av sjukdomsalstrande organismer genom att förstöra deras membran. Preliminära studier visar att bindvävsprotein innehåller antimikrobiella peptider som frigörs vid infektioner när bindväven bryts ner av bakteriella enzymer. Detta projekt syftar till att utnyttja denna upptäckt genom att utveckla en enkel och miljövänlig framställningsprocess genom kontrollerad enzymatisk nedbrytning av djurvävnad, i första hand biprodukter vid grisslakt. Peptidextraktioner från processad vävnad kommer att testas för aktivitet mot bakterier och svamp. Den membranförstörande mekanismen detaljstuderas för att se hur och vilka membran som angrips och under vilka förutsättningar. Extraktens sammansättning kartläggs och deras eventuella toxicitet utvärderas. Effekt på sårläkning och immunsvar, samt deras förmåga att oskadligöra bakteriella toxiner, kommer därefter att studeras genom interdisciplinära samarbeten. Målet är praktisk produktion av terapeutiska och profylaktiska antibiotika för att stärka det naturliga immunsvaret vid infektioner i hud och slemhinnor. Extrakten har även en potentiell användning som hälsosamma ytkonserveringsmedel för foder och livsmedel.