Energieffektivitet i malmpulverisering med högeffektmikrovågor

Tidsperiod: 2019-03-01 till 2019-12-31

Projektledare: Dragos Dancila

Finansiär: Vinnova

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 500 000 SEK

Syfte och mål: Vi har uppfyllt projektets huvudmål och undersökt potentialen för att använda hög-effekt mikrovågor för att bryta ned stenar. Vi har erhållit kunskap och samlat bevis på energieffektivitet med mikrovågors förmåga att försvaga berg. Vi har etablerat ett samarbete med två industripartners och tillsammans har vi lagt fram ett förslag till projekt i full skala med titeln: ” Mikrovågor för hållbar mineralutvinning”, projektnummer 2019-05171. Förväntade effekter och resultat: Vi har samlat bevis på energieffektivitet med mikrovågs påverkan på berg och etablerat ett samarbete mellan Scandinova AB, Uppsala universitet och Percy Roc AB, ett spin-off företag för att kommersialisera mikrovågsteknologi för att bryta ned sten. Med hjälp av den mikrovågsteknologi som finns tillgänglig vid Uppsala universitet, FREIA-laboratoriet, har vi kunnat utvärdera effekten av mikrovågor på bergets hållfasthet och mäta kraften och energin som användes. Minskningen av 90% av den kraft och energin som används var mätt. Upplägg och genomförande: Projektet resulterade i kunskap om mikrovågsteknologi: (i) materialkarakterisering, (ii) effektnivåer, (iii) hårdvara som behövs, (iv) kontroll och processövervakning och (v) industriella samarbeten som behövs för implementering av en projekt i full skala. Mikrovågs påverkan på nedbrytning av sten har potentiellt följande fördelar: (i) större selektivitet (sprickor vid materialgränser), (ii) energieffektivitet (90%), (iii) integration i komplementaritet med befintlig utrustning, (iv) reducerat slitage av utrustning, (v) inga vibrationer och (vi) ingen kontakt.