Sustainable or segregated - who has the possibility to choose technology for renewable energy?

Tidsperiod: 2020-05-01 till 2020-10-31

Projektledare: Henrik Ottosson

Medarbetare: Cajsa Bartusch, John Östh, Joakim Widén, Klas Palm, John Östh, Michael Eriksson, Åsa Dahlin, Lars Johansson, Örjan Trapp, Isak Öhrlund

Finansiär: Formas

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 266 300 SEK

Allmän tillgång till Teknik för Förnybar Energi (TFE) är avgörande för vårt framtida samhälle. Vår studie kommer därför att fokusera på fördelning av TFE hos olika invånare eftersom det saknas forskning kring fördelning och risker med nuvarande användning av TFE. Vår grupp består av forskare från teknik-, natur- och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet som tillsammans med praktiker vid Uppsala kommun har som mål att undersöka hur olika TFE (dagens eller under utvecklande) är valbara och om en hållbarhetssegregation delar olika samhällsgrupper. STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) ingår också. Uppsala kommun kan ses som ett “Sverige i miniatyr” med landets fjärde största tätort, mindre samhällen samt landsbygd. Vi frågar oss hur TFE introduceras och spridas för att maximera acceptans samtidigt som den introduceras inkluderande så att olika samhällsgrupper och olika geografiska delar av kommunen kan delta i nyttjandet? Med GIS kan vi knyta samman geokodad data från registerdatabaser, möjliggöra studier av grannskapseffekter, konstruera nya variabler och studera tillgänglighet, samt undersöka hur integration av TFE fungerar och kan utvecklas regionalt och nationellt.  Vi förväntar oss att resultaten kan skalas upp till regional och nationell nivå. Avnämare av forskningsresultaten är beslutsfattare, tjänstemän och den privata sektorn som utvecklar smart TFE för städer och samhällen.