Bebyggelsehistorisk tidskrift

Tidsperiod: 2021-01-01 till 2023-12-31

Projektledare: Göran Ulväng, Uppsala universitet

Finansiär: Vetenskapsrådet

Bidragstyp: Oklassificerat

Budget: 327 000 SEK

Bebyggelsehistorisk tidskrift startade 1981 som ett forum för bebyggelsehistorisk forskning inom ett flertal ämnesområden, som arkeologi, historia, kulturgeografi, arkitekturhistoria, konstvetenskap, etnologi och trädgårdshistoria. Bebyggelsehistorisk tidskrift är Nordens enda peer review-tidskrift som omfattar hela området bebyggelsehistoria och artiklar publiceras på svenska, danska, norska och engelska. Det stora formatet tillåter publicering av kartor och bilder. Här kommer också tidskriftens roll i förhållande till forskningens tredje uppgift in - att förmedla forskningsresultat ut i samhället. Tidskriften är open acess sedan 2012. Från och med våren 2020 kommer samtliga artiklar som publicerats läggas ut i DIVA och blir därmed sökbara via google scholar. Tidskriften utkommer med två nummer per år och innehåller nummer 4 – 6 peer review-granskade artiklar. Tack vare omfattande marknadsföring de senaste åren har tillströmningen av manus ökat från samtliga nordiska länder, vilket ökat tidskriftens relevans på området än mer. Utöver avdelningen med artiklar finns en Idé- och debatt-avdelning, samt den viktiga recensionsavdelningen där de centrala vetenskapliga arbetena inom fälten recenseras. Genom marknadsföringen har antalet medlemmar/prenumeranter ökat från 220 år 2013 till nästan 300 idag, men vi är i hög grad beroende av ett stöd på 120 000 kr/år, som utgör en dryg tredjedel av de totala intäkterna på omkring 300 000 kr/år.