(Ut)värdering av Utbildning: Normativa System och Institutionella Praktiker

Tidsperiod: 2014-05-12 till 2014-05-15

Projektledare: Sharon Rider

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 200 000 SEK

Utbildningspolitik utgör ett framträdande exempel på New Public Management. Debatten och forskningen kring NPM har fokuserat på fördelar eller nackdelar med managerialismen i skolor och universitet, samt frågor knutna till studenterna betraktade som kunder, eller idén om forskning och utbildning som en del av marknaden. Denna konferens handlar snarare om de värden som ligger bakom olika utvärderingssystem, dvs. de idéer och normer utifrån vilka utbildningssystemens och institutionernas framgångar mäts. Den behandlar också utvärderingssystemens politiska, kulturella och intellektuella konsekvenser för utbildningspolitiken och utbildningens praktik, liksom konsekvenserna för samhället. Konferensen erbjuder en mötesplats för forskning i gränssnittet av en mängd metoder och discipliner, bl a historia, sociologi, antropologi, filosofi, statsvetenskap. Den mesta forskningen om utbildningspolitik och -policy riktar sig främst till specialister och beslutsfattare, eller ses som objekt för historisk eller sociologisk forskning. Målet med denna konferens är att integrera teoretisk och praktisk kunskap för att nå en bredare förståelse av utvärderingssystemens mål för och funktioner i utbildningen. Genom att stimulera och bidra till forskning inom olika discipliner, stakas ett nytt fält ut för tvärvetenskapliga studier, vilket kan skapa en god grund för utbildningspolitiken, till nytta för utbildingens olika aktörer och utövare.