Hades tur och retur. Besök i underjorden i den östliga medelhavstraditionen

Tidsperiod: 2014-10-09 till 2014-10-12

Projektledare: Gunnel Ekroth

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 225 000 SEK

Forskningsinitieringen består av en internationell konferens med titeln ”Roundtrip to Hades: visits to the underworld in the eastern Mediterranean tradition”, som äger rum vid Uppsala universitet 9-12 oktober 2014. Att besöka dödsriket och återvända med livet i behåll är ett ämne som fascinerat mänskligheten genom tiderna och i många kulturer. I den europeiska traditionen går temat tillbaka på Homeros beskrivning av Odysseus besök i Hades, en ”katabasis” – nedstigning, som gett ekon i både litteratur och konst. Dessa resor till dödsriket, och det finns flera, återspeglas och tjänar som inspiration genom antik och bysantinsk tid, men också ända in i det moderna samhället. Konferensens syfte är att utforska temat med besöket i underjorden så brett som möjligt, omfattande textuella källor av alla slag, ikonografi, materiell kultur och musik. Huvudfokus ligger på antikens Grekland och Bysans, men föregångare i Främre Orienten och Anatolien och i synnerhet efterantika, medeltida och moderna redogörelser kommer också att inkluderas. Konferensens relevans består i att visa hur ett antikt ämne tas upp, överförs och omformas under århundranden, hur dess kärna både bevaras och bearbetas, samt hur denna process reflekterar vad människor i olika tider och kulturer funnit betydelsefullt. I ett vidare perspektiv syftar även konferensen till att åskådliggöra vikten av det antika arvet i tillblivelsen av vår gemensamma berättelse.