Digitala Eurasien: Postsovjetiska geopolitik i en tid av nya medier

Tidsperiod: 2014-05-01 till 2014-12-31

Projektledare: Mikhail Suslov

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 180 000 SEK

Detta projektet för konferensen avser att initiera forskning om mediers påverkan på postsovjetisk geopolitik. Konferensdeltagarna kommer att diskutera vilka möjliga hot och löften som följerar medialiseringen av geopolitiken i denna region. Konferensen kommer att starta en diskussion om, hur det imperialistiska arvet i geopolitiken digitaliseras. Frågan är, till exempel, hur nya medier påverkar den stora rysktalande diasporan, avsaknaden av en nationalstat, svagheten i civilsamhället och gräsrotsaktivism, heterogeniteten av detta område, och de enorma territoriella vidderna. En digitalisering av “Eurasien" är behjälplig för den styrande eliten. Frågan är, hur de nya medierna hjälper staten att upprätthålla den inhemska ordningen, legitimera sin makt, och skjuta ut dess intressen utomlands som en form av "mjuk makt". Ett annat projekts syfte är att forska, hur "kalla krigets" geopolitiska stereotyper har implanterats i den postsovjetiska cyberrymden. Dock formar nya medier sin egen geopolitiska agenda, och inverkar på identitetsformation i det postsovjetiska området. Här avses, till exempel, gränsers porositet, deterritorialiseringen av nationell tillhörighet, uppkomsten av en virtuell diaspora, och utmaningen för staters suveränitet. Den konferens kommer att focusera på denna andra sida av det "digitala Eurasien", som visar möjligheten av nya geopolitiska identiteter, teorier och bilder. Konferensen kommer att resultera i en gemensam publikation.