Workshop Ansvar i förändring - The Network of Ethics of Family, Sandhamn 2014

Tidsperiod: 2014-06-11 till 2014-06-13

Projektledare: Ulrik Kihlbom

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 65 000 SEK

Syftet med denna workshop är att sammanföra internationella experter för att arbeta med etiska och filosofiska frågor kring familjer och hälso- och sjukvård. Mer specifikt är målen med workshopen att: 1 Utöka nätverket för etik Familj med forskare med nya kompetenser, teoretiska ramar och perspektiv från andra länder. 2 Diskutera pågående arbete. 3 Planera framtida verksamhet. Både inom sociologi och bioetik ifrågasätts idag olika föreställningar om familjeansvar. Vår ansats är bred och innefattar normativa frågor som t.ex. på vilken grund ska vi förvänta oss att vi har ansvar och empiriska överväganden om hur ansvaret uppstår i en mängd olika familjesituationer. Det internationella nätverket Network of Ethics of Family har arbetat med olika filosofiska, etiska och sociologiska frågor kring familjer sedan 2011 och strävar att inom de kommande tre åren: • Göra en större ansökan för ett internationellt forskningsprogram (t.ex. Horizon 2020) • Producera högkvalitativa publikation tidskriftsartiklar och en antologi genom samförfattande, delande av data och workshops. • Utveckla en formell struktur för att hantera, övervaka och utveckla nätverkets framtid. Workshopen i Sandhamn 11-3 juni 2014 utgör ett viktigt steg för att nå dessa mål.