Säkerhetskulturer Symposium

Tidsperiod: 2015-08-27 till 2015-08-29

Projektledare: David Watson, William David Watson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 260 000 SEK

Säkerhet är ett av nyckelorden för den USA-centrerade samtiden. Säkerhetstänkandet, som traditionellt förknippats med militära och politiska domäner, har intensifierats och genomsyrar numera vardagen, de ekonomiska och digitala sfärerna och diskursen kring miljö och ekonomi. Litteratur, film, television och andra medier sätter säkerheten - och hoten den anses försvara mot - i fokus i en allt högre grad. Berättelser om säkerhet och osäkerhet har fått slående lite uppmärksamhet i litteratur- och mediestudier samtidigt som säkerhetsåtgärder och styrningsformerna som de leder till har spelat en central roll i den samhällsvetenskapliga forskningen och relaterade teoretiska diskussioner. Utgångspunkten för symposiet “Cultures of Security” är förbindelsen mellan säkerhet och kulturproduktion över diverse medieplattformar. Symposiet utforskar gemensamma berättelser om hot och säkerhet i skönlitteraturen och samhället, och undersöker hur skönlitteraturen både tar ställning till och försöker utforma en säkerhetskultur. Symposiet bjuder in till en öppen diskussion om dessa frågeställningar och ger en kontext för vidare forskning kring mötespunkten mellan säkerhetstänkande och skönlitterära berättelser.