Krönikor som litteratur på gränsen mellan dåtid och nutid

Tidsperiod: 2016-04-29 till 2016-04-30

Projektledare: Ingela Nilsson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 100 000 SEK

Den så kallade bysantinska världskrönikan har länge betraktats som en ’låg’ genre helt utan eller med väldigt långa litterära ambitioner – oändliga listor av historiska och kyrkliga händelser som lånats från tidigare krönikor, slarvigt kompilerade av obildade munkar. Trots att de senaste åren har iakttagit en viss omvärdering av krönikorna tillsammans med ett växande intresse för deras litterära och berättartekniska tekniker, har inget försök gjorts att utveckla ett mer systematiskt metodologiskt betraktelsesätt. Tillfället för ett sådant försök förefaller lämpligt, speciellt med tanke på det ökande antalet litterära studier av bysantinska texter, inklusive historiografi. Denna konferens syftar därför till att utveckla en mängd metodologiska sätt att se på bysantinska krönikor som litterära texter. En viss krönikas ’litterära identitet’ skulle t ex kunna definieras i termer av dess förhållande till de litterära föregångare som omgav författaren eller medvetet valdes som positiva eller negativa modeller, eller till andra litterära verk som var tillgängliga eller lästes vid den tid när den skrevs.Vår förståelse av krönikor som litteratur kan också avsevärt fördjupas genom en jämförelse med verk som hör till historieskrivning, romantisk eller hagiografisk litteratur och andra texter som lästes av bysantinarna. En sådan omvärdering av genren i sin helhet kommer att leda till nya insikter vad gäller krönikans plats i bysantinsk världssyn och litteraturhistoria.