Kristendom och judendom i islamsk språkdräkt: Bibeln på arabiska bland kristna och judar i det muslimska riket

Tidsperiod: 2016-03-29 till 2016-04-01

Projektledare: Mirjam Lindgren Hjälm

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 200 000 SEK

I samband med Koranens tillkomst översatte även judar och kristna sina heliga skrifter till arabiska med syfte att förstå och utveckla sina egna religiösa arv. Dessa texter har till stor del undgått vetenskaplig granskning. Konferensen syftar därför till att förmedla kunskap om och skapa intresse för detta negligerade fält. Som primärt forskningsobjekt och angreppspunkt står översättning, reception och förmedling av arabiska bibeltexter – nyckeltexter för såväl kristna som judar vilka även användes av muslimska lärde och därigenom vävdes in i islams religiösa arv. Vi undersöker bl.a. de förändringar som sker då texter överförs från en grupp till en annan och anpassas till en ny kontext. Då dessa texter ofta florerade bland olika religiösa grupper är forskningsfältet i hög grad tvärvetenskapligt och öppnar upp för samarbete mellan bl.a. religionsvetare, litteraturvetare och filologer. På konferensen ges möjlighet för internationella och svenska forskare att mötas, skapa nätverk, och planera framtida projekt till gagn för ämnet. Såväl välrenommerade forskare som nydisputerade och studerande på högre nivå presenterar här sina arbeten åtföljt av diskussioner. Även frågan hur svenska utbildningsorter i samarbete med internationella lärosäten kan utveckla ämnet behandlas. Konferensen sker i samarbete med ett tysk-israeliskt DFG-sponsrat projekt (Biblia Arabica). Utvalda konferensbidrag publiceras i en samlingsvolym i serien Biblia Arabica: Text and Studies (Leiden: Brill).