De intellektuellas förräderi? Internationella vetenskapliga och intellektuella kontakter med Tyskland under nazismen

Tidsperiod: 2016-12-07 till 2016-12-09

Projektledare: Sven Widmalm

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 115 000 SEK

Forskningen om svenska relationer till Nazityskland är omfattande och har dokumenterats bland annat i Klas Åmarks stora översikt från 2011, "Att bo granne med ondskan". Samma översikt visar att sådan forskning angående akademisk vetenskap och andra intellektuella områden med vissa undantag är outvecklad med avseende på empirisk täckning och teoretisk problematisering. Ett pågående projekt vid Inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet ("Bruna nätverk", finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse), har påbörjat en mer systematisk behandling av dessa frågor utifrån fallstudier av relationer mellan Sverige och Nazityskland inom akademisk vetenskap, medicin och journalistik. I syfte att utveckla denna forskning i ett internationellt sammanhang planeras en konferens i december 2016. Ett "call for papers" kommer inom kort att distribueras där bidrag efterfrågas som behandlar en liknande problematik i andra nationella kontexter. Informell kontakt har tagits med flera forskare och två av de främsta på området, Mark Walker vid Union College, NY, och Susanne Heim, Institut für Zeitgeschichte München – Berlin, har glädjande nog accepterat att hålla plenarföreläsningarna. Syftet med konferensen är att bidra till utvecklingen av forskning om intellektuella relationer mellan Nazityskland och andra länder i allmänhet och att stärka den svenska forskningens internationella förankring på området i synnerhet.