'Gender Shifts' och resurs politik i Arktis

Tidsperiod: 2017-02-20 till 2017-02-24

Projektledare: Vladislava Vladimirova

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 395 000 SEK

Långvariga fältstudier visar på tydliga asymmetrier över hela Arktis: kvinnliga invånare dominerar bland de som flyttar till de stora städerna; valet att stanna kvar och bo som ens förfäder är mer typiskt för män. Denna tendens påverkar samhälls- och näringslivet på många negativa sätt. I befintlig forskning från olika delar i Arktis diskuteras fenomenet i form av lokala förhållanden, följaktligen i viktiga regioner som den nordamerikanska, den fennoskandiska och den ryska, har utvecklats orelaterade analyser. Vi vill initiera forskning som samtidigt undersöker de globala och lokala förutsättningar och konsekvenser av könsasymmetrier för att bygga en jämförande analytisk ram. Vi har för avsikt att bidra till teoretiska studier av kön i relation till olika naturliga, ekonomiska och politiska miljöer på ett sätt som lokalsamhällen och framtida forskning i arktiska områden och utanför kan dra nytta av. Vi söker finansiering för konferensen ’Gender Shifts’ och resurs politik i Arktis. Genom att sammanföra forskare från det globala Arktis, kommer konferensen att tillhandahålla nya perspektiv på den komplexa korsningen av köns asymmetrier i en pan-arktisk omfattning. Temat för den föreslagna konferensen följer prioriteringarna i arktisk forskning, i synnerhet behovet av djupare förståelse av miljöns och samhällens sårbarhet och resiliens i det globaliserade Arktis.