Det politiska tänkandet ursprung i antikens Grekland

Tidsperiod: 2016-09-22 till 2016-09-24

Projektledare: Johan Tralau

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 80 000 SEK

Många saker ”började” i antikens Grekland. I fallet med den europeiska civilisationen hävdas det ofta att det politiska tänkandets tradition började i den grekiska kulturen. Vi kommer att mötas i Uppsala för att närma oss frågan om ursprung – politikens början, den politiska filosofins och det politiska tänkandets – i den grekiska antiken, från dess början till 300-talet före Kristus. Varje fråga om en företeelses ursprung förutsätter en idé, om än bara preliminär, om denna företeelse. Om Platon ”är” början, vilket många standardverk hävdar, vad är det då för nyhet som uppträder hos den athenske filosofen? Och om vi i stället väljer de grekiska historikerna som utgångspunkt, eller den joniska naturfilosofin, eller retoriken, sofisterna, tragedin eller till och med Homeros, vad är det då som utgör början på det politiska tänkandet? Är det en uppsättning argumentationstekniker? Är det vissa teman? Är det i stället, som Christian Meier hävdar, en särskild historisk kontext som gör det möjligt att tala om det politiska tänkandets ”början”? När vi ställer frågan om det politiska tänkandets ursprung i antikens Grekland börjar vi undersöka om en viss kulturs utveckling – men samtidigt ställer vi en fråga om som syftar till självförståelse och till förståelse av olika politiska samfälligheter, olika kulturer och olika tidsåldrar.