Jungfru Marias mirakel: medeltida berättelser på vandring genom tid och rum

Tidsperiod: 2017-03-04 till 2017-03-07

Projektledare: Balicka-Witakowska Ewa Maria, Ewa Balicka-Witakowska, Ewa Maria Balicka-Witakowska

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 110 000 SEK

Syftet med den workshop som planeras är att lägga grunden för forskningsprojektet Jungfru Marias mirakel: medeltida berättelser på vandring genom tid och rum. Utgångspunkten för diskussioner kring detta ämne är de samlingar av mirakelberättelser knutna till Maria som tillkom på latin i Västeuropa på 1100-talet. Kärnan i dessa samlingar är ett trettiotal legender som vid den tiden sedan många hundra år cirkulerade i Europa i både muntlig och skriftlig form. Innan samlingarna kompilerades uppträdde de som enskilda texter eller i mindre samlingar, vanligen knutna till en specifik stad eller en helgedom. Det nya sätt på vilket mirakellegenderna presenterades på 1100-talet blev en omedelbar framgång och en av följderna av denna popularitet blev att Mariakulten fick en nytändning. De latinska samlingarna började cirkulera över hela det katolska Europa från Spanien till Ungern, från Italien till Island, där de översattes till de lokala folkspråken. Samlingarna nådde längre än så: genom de grekiska versionerna nådde texterna den ortodoxa kristendomen samt Armenien och Georgien, medan de arabiska översättningarna spreds i de orientaliska kyrkorna i Syrien, Egypten och Etiopien. I kraft av denna spridning blev mirakelberättelserna på alla dessa språk en sorts lingua franca, ett kommunikationsmedel bestående av berättelser, i text och bild, gemensamma och tillgängliga för alla kristna oavsett kyrkotillhörighet och teologiska eller dogmatiska meningsskiljaktigheter.