Konferens: Berättelser om svält och överlevnadslegender. Arvet till kommande generationer (Tredje internationella COMPOT-konferensen)

Tidsperiod: 2017-09-27 till 2017-09-30

Projektledare: Mats Morell

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 105 000 SEK

Forskningsnätverket COMPOTs tredje internationella konferens om historisk svältforskning hålls i Uppsala 28-30 september 2017. Tidigare konferenser har ägnats åt att definiera och förklara svältkatastrofer. Nu samlas forskare från olika länder för att genom historisk forskning och minnesstudier fokusera på erfarenheter, värden och betydelser av händelser och fenomen relaterade till svält. Källor till minnesstudier (intervjuer, dagböcker, brev, memoarer etc.) framhäver subjektiva erfarenheter och attityder från samtida. Forskning om minnen till att göra bilden av det förflutna komplex. Vi närmar oss minnesbaserad kunskap från tre synpunkter. För det första, kan den användas som en källa till kunskap om människors uppfattningar av det förflutna. För det andra kan minnesbaserad kunskap ses som forskningens mål och som en lins genom vilken metoder, strukturer och lager av minneskonstruktioner kan undersökas. Slutligen kan minnesbaserad kunskap användas för att samla information om det förflutna. Sammanfattningsvis definierar vi minnesstudier brett nog att inkludera intervjustudier, undersökningar av den svälthistoriska forskningens resultat, kollektiva minnen, kontrafaktisk spekulation och alternativa berättelser , så väl som forskarens roll visavi myter kring svält. Målet med denna flerdisciplinära konferens är att diskutera olika traditioner om reminiscenser kring svält, deras fortlevnad över tid så väl som deras betydelse och arv till nutiden.