Antika kärleksbrev – mot ett forskningsnätverk

Tidsperiod: 2018-03-23 till 2018-03-24

Projektledare: Ingela Nilsson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 135 000 SEK

Antika kärleksbrev utgör en stor textmassa som varit förvånansvärt försummad av såväl forskare som moderna översättare. Mest arbete har utförts på den latinska sidan, medan både genren som helhet och de grekiska breven fått stå i skymundan. Ändå var det ett numera sällan läst verk som Filostratos Kärleksbrev (200-talet), för att ta bara ett exempel, som inspirerade Shakespeares sonnetter och som också på ett fruktbart sätt har jämförts med moderna verk som Roland Barthes Fragments d’un discours amoureux. De antika kärleksbreven skulle kunna vara lika attraktiva för en vidare läsekrets som många andra grekiska och latinska klassiker i översättning (i serier som Penguin Classics) om de bara förelåg i moderna och tillgängliga översättningar. Intresset hos forskare som arbetar inte bara med klassiskt material, utan även med moderna litteraturers kärleksbrev, jämförande och ur receptionsperspektiv, och med sexualitetens historia, skulle också mångfaldigas genom tillgången på moderna och åtkomliga översättningar, kommentarer och tolkande studier. Den planerade konferensen utgör det första mötet för ett nytt forskningsnätverk som har till syfte att sparka igång ett sådant vidare intresse. En stor och varierad grupp kärleksbrev kommer att uppmärksammas dels genom ny forskning, dels genom att skapa en open access digital resurs bestående av översättningar med korta kontextualiserande och förklarande kommentarer av nätverkets medlemmar.