Lutheran Music Culture (Tvärvetenskaplig internationell konferens)

Tidsperiod: 2017-09-14 till 2017-09-16

Projektledare: Mattias Lundberg

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 280 000 SEK

Detta är ett internationell tvärvetenskaplig konferens om musikkultur i Martin Luthers kontexter och senare verkningshistoria. Medverkar gör ett 70-tal av världens främsta forskare inom musikvetenskap, kyrkohistoria, teologi, bokhistoria samt konstnärlig forskning. Det är den största och mest samlade konferensen i världen på området, och hålls under 500-årsminnet av den lutherska reformationens början. Arrangör är institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. Arrangörsgrupp är Prof. Mattias Lundberg, universitetslektor Maria Schildt samt konstnärlig forskare Jonas Lundblad. Den vetenskapliga kommittén består av sju ledande forskare från musikvetenskap, konstnärlig forskning och teologi, från lärosäten i fem länder. Fyra key note lectures kommer att ges av internationella auktoriteter inom olika berörda discipliner. Därtill hålls sessioner med forskningspresentationer samt konstnärliga konsertsymposier. Konferensen etablerar ett unikt internationellt nätverk för frågeställningar om musikalisk teori, praxis, teologi och kultur i lutherska kontexter. Avgörande är att de samlade deltagarnas aktuella bedömningar av en mångahundraårig tolkningstradition om Luthers betydelse för musik och samhälle i vid mening. Eftersom högt specialiserade forskare uppmuntrats att staka ut aktuella och framtida principproblem, kommer konferensen säkerligen att ha en långtgående effekt inte bara på forskningens intensitet, utan också dess inriktningar, bredd och utökade frågeställningar.