“Reproduktion för queera och transpersoner genom ART (Assisterad Reproduktiv Teknologi): Lagliga, kulturella, och socioekonomiska utmaningar”

Tidsperiod: 2018-05-03 till 2018-05-04

Projektledare: Doris Leibetseder

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 80 000 SEK

Förändringar i den lagliga tillgången till ART (Assisterad Reproduktiv Teknologi) för queera (HBQ-homosexuella, bisexuella och queer) och transpersoner i olika länder har skapat både utmaningar och möjligheter för HBTQ-personers reproduktion. Vissa queer och transpersoner kringgår restriktiva lagar (inte endast gällande HBTQ-tillgång till ART, men även begränsad tillgång beroende på ålder, civilstatus och klass) i sitt hemland och söker sig utomlands för ART. Vare sig de gör ”fertilitetsresor” eller söker ART i sitt eget land upplever många av dem fortfarande juridiska och administrativa problem vad gäller födelsebevis och föräldraskapsintyg. Tillsammans med jurister, genusvetare och samhällsvetare som är experter på användning av reproduktiv teknologi och dess reglering kommer denna internationella tvärvetenskapliga workshop att undersöka utmaningarna för queer och transpersoners reproduktion och hur de kan lösas. Syftet med workshopen är för det första att erbjuda dessa experter en möjlighet att presentera sina olika perspektiv och forskningsresultat i ämnet. För det andra syftar den till att skapa ett tvärvetenskapligt nätverk med målet att bidra med ett temanummertill en relevant högkvalitativ, peer-reviewed tidskrift såsom Human Reproduction, BioSocieties, Gender and Society, och för det tredje att tillsammans utveckla ett större gemensamt projekt om bioprekaritet och reproduktion.