HistoCrypt 2018 - Den första internationella konferensen i historisk kryptologi

Tidsperiod: 2018-06-18 till 2018-06-20

Projektledare: Beata Megyesi, Beáta Megyesi

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 400 000 SEK

Tusentals krypterade manuskript, s.k. chiffer finns i bibliotek och arkiv i Sverige och över hela Europa, dokument som ännu inte är tillgängliga för historisk forskning. Exempel på sådana material är diplomatisk och militär korrespondens, underrättelseinformation, vetenskapliga skrifter, privata brev, samt manuskript relaterade till hemliga sällskap. Hittills har många forskare arbetat på några av dessa krypterade dokument på ett ej koordinerat sätt från olika vetenskapsområden som historia, språkvetenskap, filologi, datavetenskap och datorlingvistik, alla med sina egna forskningsfrågor, synvinklar och metoder. Majoriteten av dessa historiska manuskript kommer att förbli oupptäckta om vi inte kan samordna identifieringen, digitaliseringen och analysen av dessa. För att föra samman forskare med intresse för historisk kryptologi organiserar vi den första internationella konferensen om historisk kryptologi, HistoCrypt 2018, i juni 18-20, 2018 i Uppsala. Konferensen möjliggör att forskare i olika discipliner träffas för att diskutera och lösa problem gällande insamling och digitalisering av hemliga handskrifter samt utbyta metoder för snabbare framsteg att avkoda och kontextualisera många krypterade historiska manuskript. Syftet med HistoCrypt 2018 är att skapa ett nytt tvärvetenskapligt fält av historisk kryptologi och bygga ett nätverk med en stark multi- och tvärvetenskaplig profil.