Konferens ""Know Your Place: Alcibiades I Revisited"?, i Cambridge 20.-23.9.2018.

Tidsperiod: 2018-06-01 till 2018-12-31

Projektledare: Pauliina Remes

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 55 000 SEK

Vi ansöker om finansiering för en konferens " Know your place: Alcibiades I revisited"?, som ska organiseras i Cambridge, Storbritannien, 20.-22.9.2018. Konferensen kommer att ingå i ett nytt samarbete mellan RJ-projektet Rationell Självstyre: En undersökning av personlig autonomi och dess platoniska ursprung, med professor Pauliina Remes och post doc. Olof Pettersson (Uppsala), och våra brittiska kollegor som arbetar med närbesläktade forskningsfrågor: lektor Ellisif Wahsmuth (Essex) och universitetslektor Nicholas Denyer (Cambridge). Konferensen kommer att samla och fördjupa den nya vågen av forskning i en försummad dialog av Platons samlade verk: Alkibiades I. Den kommer att sträcka sig över dialogens olika teman, som självkännedom, själs-kroppsrelation, politiskt inflytande, kärlek, såväl som teologisk-religiösa nämnder av daimon och gudomlighet - även frågan om dialogens autenticitet. Vi kommer att undersöka, med de kombinerade krafterna hos filologer och filosofer, både de filosofiska argument som görs i dialogen, samt hur dialogens budskap är konditionerat av dess dramatiska stil. Syftet är att komplettera det breda förhållningsättet med en positionering av Alkibiades I inom - eller utanför - Platonsk corpus. Talare inkluderar flera internationellt välkända forskare som har hjälpt till att sätta Alkibiades tillbaka på den akademiska agendan, som Nicholas Denyer, Christopher Moore, Jakub Jirsa, Harold Tarrant, Albert Joosse, Nicholas Smith och Dan Werner.