Musik, scenkonst och artister i Norden: fransk och italiensk diaspora (1600-1900)

Tidsperiod: 2019-01-30 till 2019-01-31

Projektledare: Lars Berglund

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 95 000 SEK

Medvetenheten om betydelsen av migration, resande och kulturella kontakter i Europa under historisk tid har ökat under de senaste decennierna, och därmed också insikten om betydelsen av att studera sådana fenomen ur ett transnationellt perspektiv. Denna konferens fokuserar särskilt på franska och italienska musikers och artisters resande till och verksamhet i Norden och i norra Europa, under perioden ca. 1600-1900. Fransk och italiensk kultur var dominerande och oerhört eftertraktad under hela perioden. Under konferensen kommer vi att diskutera praktiska aspekter som resvägar och ekonomiska förutsättningar, men även exempelvis spänningen mellan kosmopolitiska och lokala perspektiv och hur de påverkade receptionen och hur det kulturella materialet kom att anpassas och översättas i mötet med lokala smakinriktningar och traditioner. Konferensen är tvärvetenskaplig och internationell, i det att den samlar en grupp forskare från tio olika länder och från flera olika ämnen. Syftet är att ömsesidigt utveckla synen på empiri, metod och teori inom detta fält och att läga en grogrund för utvidgade framtida samarbeten.