Ny teknologi för intracellulär biofysik

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Johan Elf

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 10 000 000 SEK

Projektet syftar till att utveckla ny teknologi för att studera intracellulär reaktionskinetik med hög spatial upplösning och temporal precision. Metoderna kommer att användas för att svara på fundamentala frågor om kinetik i levande celler och hur den skiljer sig från provröret. Den intracellulära kinetiken klargörs med hjälp av metoder för att studera enskilda molekyler, vilka gör det möjligt att mäta bindningstider utan att synkronisera en stor population av molekyler. Utmaningarna med att förstå den intracellulära kinetiken kommer att angripas från tre håll: 1. Hur hittar proteinerna sina substrat och bindningsställen i den levande cellen. 2 Hur kan vi mäta reaktionshastigheter in vivo? 3. Hur kan vi integrera kinetiska egenskaper för enskilda molekyler i dynamiska modeller av intracellulär fysiologi? Projekten bygger på våra nya tekniker för att studera enskilda molekyler i levande celler (Science 2007) och våra nyskapande teoretiska metoder för att modellera och analysera intracellulär kinetik (Nature Physics 2009; PLoS CB 2007, Genome Research 2005, Science 2003). Den unika kombination av högupplösta mätningar i enskilda levande celler med framgångsrik metodutveckling för att modellera stokastiska reaktions-diffusions processer har tillämpningar inom bioteknik, biomedicin och systembiologi.