Nytt ljus på den mörka eukaryotiska cellens ursprung

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Thijs Ettema

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 10 000 000 SEK

Den eukaryota cellens ursprung representerar ett enigmatiskt, men svårlöst, evolutionärt pussel. Medan bevisen för att basen för eukaryota cellers ursprung grundar sig i en fusions-liknande modell är betydande, så är uppkomsten av typiska eukaryota egenskaper så som cellkärna och andra membraninslutna system dåligt förstådda, och under debatt. Även om större eukaryoter så som växter, djur och svampar dominerar det visuella landskapet så är det bland mikrobiella celler, protister, som den största diversiteten går att hitta. Genom att utforska den tidigare ej kartlagda genomiska diversiteten bland protister så finns potential att upptäcka ledtrådar till eukaryota cellers ursprung och evolutionära historia. Hittills har sådana studier inte varit möjliga att genomföra på grund av biologiska och tekniska hinder. I detta forskningsförslag så kommer jag att använda mig av ny kultur-oberoende metodik vilken överkommer de tidigare hindren, och vilken kommer att ge sekvensdata från individuella protistceller. Den genererade datan kommer att analyseras med avancerad fylogenetiska och jämförande genomiska metoder. Den föreslagna studien förväntas ge (i) betydande insikter om evolutionen av den eukaryota gensamlingen, (ii) en tillräcklig mängd taxonomiska prover för att identifiera roten till det eukaryota livets träd och (iii) har potentialen avslöja helt nya grenar av livets träd, vilka kan avslöja felande länkar i eukaryoternas evolution.