Utforskning av bioteknologisk resurser från soda sjöer

Tidsperiod: 2012-03-01 till 2015-10-31

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 3 000 000 SEK

I denna ansökan kommer vi att utveckla och applicera metegenomiska verktyg för att utvinna information om den enzymatiska potentialen hos den mikrobiella mångfalden i mycket produktiva alkaliska saltvattensjöar. I ljuset av deras biotiska och abiotiska egenskaper representerar dessa system en stor potential för nya bioteknologiska produkter och applikationer. Teknik lösningar utvecklade från mikrober och deras enzym är utmärkta kandidater för att ersätta kemiska processer och göra hela industrisektorer mer hållbara. Överraskande är att biokatalysatorerna som används i enzymbaserade teknologier kommer ifrån screening av mindre än 0.1% av de bakterier som kan kultiveras. Här föreslås en helt annan forskningsstrategi för att hitta nya biokatalysatorer – metagenomik. Metagenomik inkluderar kloning, sekvensiering och uttryck av gener från okultiverade organismer i en kultiverbar värd. Tempererade saltvattensjöar lokaliserade i Österrike är ideala för att identifiera nya biokatalysatorer som är anpassade för låga temperaturer och höga pH värden, faktorer som ofta krävs i industriell användning. Den föreslagna forskningen kommer också att initiera utredning av de ekologiska och genetiska mekanismer som strukturerar den mikrobiella diversiteten i isolerade alkaliska miljöer. Detta faller också in i det långsiktiga målet för min forskningsgrupp, att förstå samspelet av ekologiska och evolutionära processer och deras effekt på strukturen och funktionen av mikrobiella samhällen.