Kontaktberoende inhibering av bakterietillväxt

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-08-31

Projektledare: Sanna Koskiniemi

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 3 000 000 SEK

Kontaktberoende inhibiering av bakterietillväxt (CDI) är ett relativt nytt fynd där bakterier som innehar systemet kan stoppa tillväxten av andra bakterier som saknar systemet via cell-cell kontakt. CDI upptäcktes först i E.coli, men har sedan dess hittats i arter från stora delar av den bakteriella världen inklusive, Salmonella, Yersinia, Burkholderia and Dickeya i vilka systemet inte ännu har studerats i detalj. Enligt nya data använder CDI systemen artspecifika receptorprotein på mottagar cellens yta för initial bindning mellan hämmaren och mottagaren och för överlämning av toxin. En annan aspekt av detta projekt är den ökande uppkomsten av antibiotika resistenta bakterier världen över. Probiotika är ett nytt sätt att behandla infektioner, som tex vid användadet av probiotiska E.coli vid behandling av diarré och inflamatoriska tarmsjukdomar. Vi föreslar att CDI skulle kunna användas till att utveckla mer effektiva probiotika genom att tex beväpna ett eventuelt probiotiskt E.coli med multipla CDI system som bara levererar toxin till en specifik patogen. I detta projekt avser vi att karakterisera de mekanistiska aspekterna av olika CDI-system som skulle kunna användas vid probiotisk behandling av enterotoxiska E.coli samt Salmonella.Vi avser att identifiera receptorer för de hittils ostuderade CDI-systemen samt mäta utveckling av resistens mot dessa system. Dessutom ska vi försöka utveckla en probiotisk E.coli som specifikt attakerar enterotoxiska E.coli samt Salmonella.