Utveckling och karakterisering av nya antikroppsburna droger

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2019-12-31

Projektledare: Jonas Bergquist

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Bidrag för anställning eller stipendier

Budget: 2 500 000 SEK

Utveckling och karakterisering av antikropps-drog-konjugat (ADC) är centralt i denna ansökan. Vårt projekt fokuserar på en alldeles ny klass av syralabila länkar för ADC. Nya framsteg inom anti-cancerläkemedel baserade på ADCer (nyligen har FDA godkänt två ADC som läkemedel mot cancer) och de pågående forskningsinsatser (> 1.000 publikationer och> 10.000 citat) visar tydligt på den stora potentialen i detta område. Den syralabila länkstrategin kommer att innebära ett nytt alternativ för lokal frisättning i regionen av sjuk (dvs. cancer) vävnad eftersom ökad ämnesomsättning i cellerna ger upphov till ett lokalt sänkt pH. Det finns dock idag ett stort behov av att etablera och utveckla analyser av ADC, eftersom standardisering och full kontroll av läkemedelsproduktion är nyckeln till framgång och godkännande av dessa läkemedel i klinisk användning. Analytisk kemi bidrar till detta område genom att utveckla högupplösande separationstekniker och masspektrometri för detektion av dessa konjugerade komplex. Denna applikation kommer att bli en krävande uppgift eftersom den integrerade syralabila länken kan orsaka problem vid karakteriseringen då dessa länkar kan spontansönderfalla vid provhanteringen och analysen.