Fostret: En animerad historisk kortfilm

Tidsperiod: 2018-02-01 till 2018-10-31

Projektledare: Isabelle Dussauge

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 450 000 SEK

"Fostret" är en animerad kortfilm på 3 minuter som tar sig an våra samtida föreställningar om foster, liv och abort – i historisk belysning. Filmen riktar sig till en bred allmänhet, och i synnerhet unga och unga vuxna. Syftet med "Fostret" är att förmedla att vår syn på foster har sett olika ut beroende på var i tiden vi befunnit oss och hur fostren har varit till nytta för vissa sociala grupper (läkare; abortmotståndare; sexualupplysare; mfl.). Ett ytterligare budskap är att alla påståenden och erfarenheter som har med kroppen att göra filtreras genom våra tolkningar – och detta är samhällsberoende, inte av naturen givet. Den animerade filmformen gör det möjligt att förmedla helt andra saker än forskingstexterna tack vare visuella associationer, inte minst med hänvisningar till relevant visuell kultur. Filmen animerar kollage av historiska film- och fotomaterial. "Fostret" är ett samarbete mellan Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, och det prisbelönta filmteamet Don’t Stop the Motion.