Nya ögon på Sveriges medeltida skrivare. Skrivarattribution med digital paleografi i den medeltida gotiska skriften

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2020-12-31

Projektledare: Lasse Mårtensson

Medarbetare: Per-Axel Wiktorsson, Mats Dahllöf, Lasse Mårtensson, Anders Brun

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 13 429 000 SEK

Detta projekt syftar till att utveckla och utvärdera digitala metoder för skrivarattribuering i den medeltida gotiska skriften, den i särklass mest brukade skrifttypen i det medeltida Europa. Det banbrytande med projektet ligger på det metodologiska planet, i det att det att det är uppbyggt av en kombination av högsta kompetens inom den traditionella filologin och världsledande teknik inom digital bildanalys och maskininlärning, som gemensamt kartlägger skriftens egenskaper. Projektet är således utpräglat mångvetenskapligt. De digitala metoderna fokuserar på de små kännetecknen hos skrivtecknen, de s.k. mikropaleografiska dragen. Dessa har med stor enighet betraktats som de mest kännetecknande ur ett individuellt skrivarperspektiv, men de är svåra, ofta omöjliga, att mäta och kvantifiera med manuella metoder. Materialet utgörs av den fullständiga korpusen med medeltida originaldiplom på fornsvenska (ca 14 000 texter). De medeltida diplomen är synnerligen lämpliga för attribueringsstudier, eftersom de är daterade och ortfästa, och det gör att de utgör fasta hållpunkter för framtida studier av kronologisk och geografisk variation hos skrift, språk osv. Resultaten från projektet kommer att revolutionera forskningen på det aktuella materialet, och metoderna kommer att bli centrala för i princip all forskning som rör handskriven text. Framför allt visar projektet på de möjligheter som finns i kombinationen mellan humanistisk forskningen och digital teknik.