From Pompeii to Fukushima: Time, intermediality and transregional imaginaries in disaster discourse

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Anders Ekström

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 824 000 SEK

I detta projekt studeras medieringen av katastrofer i ett långt historiskt perspektiv, från 1700-talets spektakulära teater till nutidens rörliga nyhetsbilder på nätet. Tre fallstudier ska genomföras. Den första undersöker de processer av remediering som med början kring sekelskiftet 1800 gjorde Pompejis undergång till ett under hela 1800-talet återkommande motiv i bland annat romaner, panoramor och melodramor. Den andra delstudien kartlägger en mycket populär genre av multimediala iscensättningar av faktiska katastrofer som etablerades på nöjesplatser i europeiska och nordamerikanska städer kring sekelskiftet 1900. Den tredje fallstudien behandlar ett format som efter sekelskiftet 2000 blivit ett prioriterat medium för den globala distributionen av katastrofer: rörliga bilder via webb-tv på tidningarnas nätsidor. Genom dessa tre historiska nedslag undersöks huvudsakligen tre centrala teman i katastrofföreställningarnas långa historia: 1) de tidsbegrepp och tidsuppfattningar som medieringen av katastrofer (och särskilt naturkatastrofer) sätter i omlopp; 2) de processer av inter- eller transmedialitet som är verksamma i distributionen av katastrofbilder; 3) de transregionala föreställningar eller identiteter som skapas genom medieringen av katastrofer över stora tids- och rumsavstånd.