Debatt, tystnad, glömska och förnekande. Slaveri och kolonialism i tidningar, litteratur, teater 1750-1847 och hur svenska koloniala erfarenheter försvann ur historien

Tidsperiod: 2016-01-01 till 2018-12-31

Projektledare: Fredrik Thomasson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 235 000 SEK

Slaveri och kolonialism debatterades i Sverige i brännande politiska termer från ca 1750. Slaveri kritiserades, svenska kolonier anbefalldes och nyheter från tex Haitis revolution rapporterades 276 gånger 1802-4 i enbart en tidning. Pjäser om slaveri spelades på Stockholms scener och fack- och reselitteratur tog ständigt upp ämnena. Annekteringen av Saint Barthélemy var en effekt av denna kolonisationsvurm. Projektet syftar till att för första gången inventera och analysera debatten. Projektets andra del är en undersökning av hur debatten kring frågorna, och den om svensk medverkan i slaveri och kolonialism, klingade av. Redan under perioden kring 1800 avtar debatten och under seklets gång blev tystanden nästintill total för att leda till dagens amnesi. Jag har utvecklat projektet i spänningsfältet mellan mitt rättshistoriska arbete kring sv. Saint Barthélemy, och dagens ständigt växande debatt kring rasism, migration och Sveriges roll i världen. Debatten från 1750-1847 (året Sverige avskaffade slaveriet) har många beröringspunkter i nutiden, och min undersökning visar att den haft återverkningar i vår samtid. Mitt pågående projekt har visat att det finns internationellt intresse för svensk kolonial historia. Sverige inkluderades 2014 i CARICOMs krav på skadestånd för slaveri och kolonialism. Även om denna historia är glömd i Sverige är den det inte i Karibien. Också glömskan och förnekandet har en historia.