Att skapa och behålla förtroende efter Sveriges första bankkris: Stockholm banco och Riksens ständers bank c. 1660-1721

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Christopher Pihl

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 058 000 SEK

Projektets syfte är att studera hur Riksens ständers bank agerade för att skapa och behålla förtroende och legitimitet för sin verksamhet på den svenska kreditmarknaden perioden 1668–1721. Riksens ständers bank behövde framstå som trovärdig för att människor skulle anförtro den sitt kapital och som placerad under ständernas styre behövde banken framstå som legitim för de av ständerna representerade. Miljön för etablerandet av en ny bank i Sverige 1668 var inte den bästa till följd av föregångaren Stockholms bancos krasch samt det allmänna politiska och ekonomiska klimatet. I ett internationellt sammanhang var Riksens ständers bank på flera sätt unik: den var en tidig bank tillkommen i Europas ekonomiska periferi; den lyckades återskapa tilltro till banker efter en bankkris och den hade ständerna som huvudman. Bankens mest berömda motsvarighet gällande det sistnämnda var Bank of England, grundlagd 1694. För att komma åt hur Riksens ständers bank skapade tillit och legitimitet kommer studien att fokusera på hur bankens företrädare talade om tillit och legitimitet och hur man i praktiken agerade för att uppnå detta. Studien tar sin utgångspunkt i att det är i de dagliga relationerna och praktikerna som innovationer, som banken var, måste accepteras. Studien kommer att kombinera ekonomiska och kulturella perspektiv i analysen för att förstå den ekonomiska utvecklingen i sin kontext.