"Mamabies" hos Afro-Balocherna: Social status och kulturarv hos en lågkastbefolkning i Iran

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2021-12-31

Projektledare: Maryam Nourzaei

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 2 546 001 SEK

Föreslaget projekt handlar om sånger som sjungs av kvinnor för kvinnor under graviditeten samt under och efter förlossningen. Jag kommer att kalla dessa sånger "mamabies". Mamabies reciteras bland afro-balucherna längs kusten i sydöstra Iran (med afro-balucher menas människor i Iran som har afrikanskt ursprung och som har tillägnat sig språket baluchi). Till skillnad från vaggvisor är mamabies belagda endast bland afro-balucher. Ingen forskning har gjorts på området. Dessa mamabies representerar en starkt hotad del av det kulturella arvet hos afro-balucherna. Projektets mål är att för första gången systematiskt digitalisera och analysera sångernas form och innehåll. Dokumentationen av dem och en textuell och kontextuell analys kommer att ge viktiga perspektiv på lingvistisk och kulturell dynamik i den aktuella regionen. Jag avser att undersöka hypotesen att denna tradition är av afrikanskt ursprung, på samma sätt som t.ex. tron på besatthet av andar och vissa helandeceremonier. De första två åren kommer fältdata att samlas in, digitaliseras, transkriberas, översättas och arkiveras (steg 1). Transkriberingen och översättningen av sångerna kommer att göra det möjligt för oss att analysera teman och motiv (steg 2). Det sista året kommer resultatet att publiceras i bokform och i tidskriftsartiklar. Enligt principerna för "Open science" kommer insamlade data att göras fritt tillgängliga i ELDP-arkivet (steg 3).