Mina drömmars stad: Social mobilitet och tillväxt i Stockholm sedan industriella revolutionen

Tidsperiod: 2020-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Mounir Karadja

Medarbetare: Thor Berger, Mounir Karadja, Erik Prawitz

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 967 001 SEK

Hur mycket påverkas våra möjligheter i livet av vilket kvarter vi växer upp i? Kan sådana effekter av uppväxtmiljöer fortplantas över flera generationer? Är det möjligt att genom politiska ingrepp förändra stadsmiljön för att förbättra barns utfall i vuxen ålder? Vårt projekt utvecklar en unik databas över alla Stockholms invånare (1878-1926) och de kvarter där de växte upp. Vi använder denna databas för att studera utvecklingen av individers ekonomiska möjligheter, ojämlikhet och segregation under Stockholms omvandling till en modern metropol. I synnerhet fokuserar vi på effekterna av inflyttning till Stockholm samt hur individers ekonomiska och sociala utfall formats av de kvarter i Stockholm där de växte upp. För att identifiera kausala samband mellan uppväxtmiljö och utfall senare i livet utnyttjar vi flera naturliga experiment som fångar både inflyttningar till staden och familjers flyttningar mellan kvarter. Vi studerar även hur en rad politiska insatser omformade Stockholm och hur stadens investeringar i utbildning, hälsoinfrastruktur, och transportsystem påverkade bostadsområden och individerna som växte upp där. Våra unika data gör det möjligt att studera hur urbana uppväxtmiljöer formar ekonomiska och sociala utfall över flera generationer, samt belyser det historiska ursprunget för rumsliga skillnader i Stockholm idag.