Ett ResursEffektivt Samhälle med hållbara processer som använder restströmmar från massaproduktion för att producera kemikalier för elektrisk energilagring baserade på förNYelsebara MATerial (RES-NYMAT)

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2023-12-31

Projektledare: Maria Strömme, Maria Strømme

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 854 000 SEK

Projektet syftar att skapa en vetenskaplig bas för hållbara, industriella processer som använder restströmmar från massaproduktion för att producera kemikalier för elektrisk energilagring. Projektet ska utveckla kontinuerliga flödesprocesser, baserade på grön-kemi-principer, för att producera biobaserade polymerer för elektrisk energilagring parallellt med framställningen av pappersmassa. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till energiomställningen genom att möjliggöra samspel i energisystemet och ökad resurseffektivitet i samhället för framtidens storskaliga bioraffinering.