Regionala kolbudgetar och snabbomställning till ett fossil-fritt energisystem

Tidsperiod: 2019-01-01 till 2022-12-31

Projektledare: Isak Stoddard

Finansiär: Statens energimyndighet

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 958 989 SEK

Projektet ska underlätta Sveriges övergång till ett 100% förnyelsebart energisystem genom att definiera nödvändiga mål och processer. En nationell kolbudget kommer att tas fram och beräknas inom ramen för Parisavtalets temperatur- och rättvisemålen för Sverige som nation (endast CO2). Projektet ska tillsammans med landets länsstyrelser även beräkna regionala koldioxidbudgetar. Analysen resulterar i ett integrerat perspektiv på hur Sverige påverkas av den globala utvecklingen inom energisektorn, men också möjligheten för Sverige att leda vägen för att skapa en djup och snabb minskning av utsläpp. Som ett sista steg kommer projektet tillsammans med länsstyrelser att se över och ta fram förslag på mål och program med låga koldioxidutsläpp, inom ramen för Parisavtalets mål på max 1,5- 2 °C temperaturökning.