MaxCell 2

Tidsperiod: 2010-01-01 till 2013-12-31

Medarbetare: Tore Salmi, Ulf Jansson, Peter Leisner

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 0 SEK

Huvudmålet med projektet är att ta fram industriella processer för miljövänlig volymproduktion av bipolära flödesplattor för bränsleceller (BPP), belagda med korrosionsresistenta ytskikt medels PVD teknik: 1 Vetenskaplig utvärdering av kvaliteten hos PVD skikt avseende, ytjämnhet och materialkvalitet 2 Utveckla PVD beläggningar för BPP genom optimering av ingående stålkvalitet samt parametrar vid prägling av plattor. 3 Anpassa teknik för sammanfogningen av BPP medels lasersvetsning av tunna (0.1 mm) för att minska negativa effekter på PVD beläggningen. 4 Utveckla processer för PVD beläggning av BPP innan prägling samt utvärdera för- respektive nackdelar 5 Korrelera produktionstester av ytbelagda BPP med tester i kommersiell bränslecell. Projektet löper under 4 år: 2010-2013 och engagerar två industridoktorander på heltid . WP1 (M1-2): Litteraturgenomgång och specificering av arbetet WP2 (M3-18): -Vetenskaplig utvärdering av PVD beläggningar på olika stålytor m.a.p ytfinhet och materialkvalitet WP3(M3-24): -Vetenskaplig utvärdering av PVD beläggningar m.a.p. prägling och lasersvetsning WP4(M18-48): -Livstidstester av fullstora bränsleceller och efteranalyser av BPP Förväntade resultat av projektet är en skalbar produktionmetod för bipolära plattor med hög kvalitet. Projektet säkerställer kunskapsöverföring mellan akademi och svensk stålindustri och ökar möjligheten att använda PVD teknik inom liknande tillämpningar.