Platser för tillverkning, platser för användning. Metaller i den globaliserade världen, 1630-1820.

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Göran Rydén

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 3 600 000 SEK

Denna ansökan handlar om övergången från det tidigmoderna samhället till det moderna. Var moderniteten förutbestämd eller var dess uppkomst mer ”contingent”, (villkorad och instabil)? Vår analys handlar om en dynamisk förmodernitet och hur förändring skedde i rummet såväl som i tiden. Vi förhåller oss till denna frågeställning genom en studie av metaller (järn, stål, koppar, mässing). Produktionen, handeln och konsumtionen av dessa strategiska metaller möjliggör för oss att avgränsa vad som konstituerade förmoderniteten och undersöka dess relation till vad som skulle komma därefter. Vår utgångspunkt är nya perspektiv på historisk förändring, i studier av Daniel Roche, Michel de Certeau samt William Sewell. Vår ambition är vittomfattande. Vi analyserar konkreta processer (smältning, förädling och tillverkning), frågor kring användande (hur metall artiklar blev en del av människors vardag), samt hur denna produktion, konsumtion och förmedling av metaller gav upphov till intellektuella frågeställningar. Utgångspunkten är vidare global, ett svar på utvecklingen inom fältet med mer transnationella analyser. Potentialen för förändring inom det förmoderna samhället ökade i takt med tätare kontakter mellan människor från olika delar av världen – kontakter som allt som oftast förmedlades med artefakter av metall. Empiriskt fokuserar vi på tre ’contact zones’ (bruk, plantager, faktorier) som länkade samman Skandinavien med kolonier i Amerika samt handelsplatser i Afrika och Indien.