Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland

Tidsperiod: 2013-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Johan Tralau

Medarbetare: Charlotta Weigelt, Johan Tralau, Dimitrios Iordanoglou

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 4 899 999 SEK

När uppstod den politiska filosofin – i meningen principiellt frågande om hur samhället kan rättfärdigas? Och, lika viktigt: var? När vi ställer frågan om en företeelses ursprung förutsätter vi alltid någon sorts föreställning, om än oklar, om vad företeelsen i fråga är. Detta projekt är historiskt och systematiskt: det kommer att argumentera för en viss förståelse av politisk filosofi och undersöka denna tidigaste utveckling. Det antas ofta att den politiska filosofins historia börjar med Platon; mer sällan förklaras det varför Platon tänks vara dess grundare. Vi vill hävda att den politiska filosofin börjar med upptäckten av en särskild argumentationsteknik som ligger till grund för normativt teoretiserande. Närmare bestämt är det vad vi kallar ”intern kritik” – försöket att kritisera en ståndpunkt på grundval av de principer som anförs för att rättfärdiga ståndpunkten. Detta är en platonsk tankeform. Men historien om hur dessa argumentationstekniker uppstår är ännu inte skriven. Det är syftet med projektet. Vi kommer att utforska tre stora genrer på spaning efter tidiga former av sådana argument: grekisk poesi, sofistiska verk samt filosofin. I detta tvärdisciplinära företag samlas forskare från humaniora och samhällsvetenskap. Det vi vill undersöka är inget mindre än det normativa tänkandets egen evolution.