CoDeR-MP: Realtidssystem på flerkärniga plattformar

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Yi Wang

Medarbetare: Alexander Medvedev, Erik Hagersten, Yi Wang

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 20 000 000 SEK

Inbyggda datorsystem som utför krävande beräkningar med starkt begränsade tidsramar och resurser är en kritisk del i viktiga svenska industriprodukter i många viktiga sektorer. Svensk industri står nu inför ett utmanande paradigmskifte genom införandet av flerkärniga processorer, som erbjuder stora möjligheter att göra beräkningar snabbare och resurssnålare, men också medför stora utmaningar för systemutveckling och underhåll. CoDeR-MP är ett multidisciplinärt projekt, med datavetenskap och reglerteknik, som tar fram tekniska nyckellösningar för att utveckla, migrera, och underhålla inbyggda system som utför krävande beräkningar inom snäva tids- och resursramar, fokuserande på - parallella algoritmer för styr- och signalbehandlingsproblem, - schemaläggning av beräkningar och kommunikation på flera processorkärnor med hänsyn till krav på prestanda, svarsider och resursutnyttjande, och - analys och hantering av delade resurser, såsom cacheminnen och kommunikationsenheter mellan kärnor. CoDeR-MP tillhandahåller också tekniker för att anpassa och integrera dessa lösningar till varandra och till givna tillämpningar och processorplattformar, som stöd för att förutsäga prestanda, utvärdera olika designlösningar, hitta flaskhalsar, och underhålla system. Som källa för nya frågeställningar och validering av projektresultat fungerar en samtidig utveckling och migrering av existerande industriella realtidstillämpningar på en flerkärning processorplattform.