ProFun: Programmeringsplattform för trådlösa sensornätverk

Tidsperiod: 2009-01-01 till 2015-06-30

Medarbetare: Joachim Parrow, Bengt Jonsson, Bengt Carlsson, Pierre Flener

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 25 000 000 SEK

Vårt forskningsmål är att bygga en programmeringsplattform för trådlösa sensornät (WSN) där sensorerna kan programmeras kollektivt snarare än individuellt, med fokus på tjänster från hela nätet snarare än på mikroprogrammering av sensorer och kommunikation. En stor utmaning är översättningen från högnivåabstraktioner i programmeringsspråken till kod som ska exekvera parallellt på flera sensorer. För att säkerställa att översättningar är korrekta kommer vi att använda erfarenheter från formella metoder. Vårt system kommer att använda sig av distribuerad "middleware" som kan ses som en infrastruktur för plattformen som tar hand om självkonfigurering, feltolerans, säkerhet och nätverksadministration. Sådana funktioner används av de flesta WSN och är i stort sett oberoende av tillämpningen. Säkerhet är ett svårt problem eftersom sensorerna har begränsad beräkningskapacitet, exponeras för en öppen trådlös omgivning och ändå måste samarbeta. Formell verifiering behövs därför alltmer för att göra tillförlitliga säkerhetsprotokoll. Andra viktiga områden är allokering av viktiga resurser som energi, kommunikations- och beräkningskapacitet. Vår demonstrator med tillämpning inom vattenrening fyller flera funktioner: dels för att motivera och inrikta forskningen mot relevanta områden, dels för att pröva och utvärdera våra resultat, och dels för att demonstrera produkter som kan kommersialiseras.