Författaren och hans berättelse i 1100-talets Bysans

Tidsperiod: 2017-10-01 till 2017-12-31

Projektledare: Ingela Nilsson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 325 000 SEK

Syftet med detta projekt är att avsluta en monografi om författarskap i 1100-talets Bysans. Under 1100-talet blomstrade grekisk litteratur, särkilt kring hovet i huvudstaden Konstantinopel. Aspirerande intellektuella och blivande ämbetsmän utbildades i den grekiska tradition som hållits levande sedan senantiken, vilket resulterade i en stor produktion av klassicerande retorik och poesi. En administrativ karriär inleddes ofta med just undervisning, vilket kunde resultera i vidsträckta och långvariga nätverk med blivande kollegor eller mecenater. En stor mängd bevarad beställningsdiktning ger forskare möjlighet att kartlägga såväl relationer mellan författare och mecenater som retoriska och litterära stategier. Även om forskningen på så sätt gjort stora framsteg under senare år saknar vi en detaljerad studie av en enskild 1100-talsförfattares samlade produktion. En sådan undersökning skulle blotta inte bara individuella strategier, utan också författarens relation till utbildning, genre, patronage, publik och samhälle. Min monografi avser fylla detta behov med en fallstudie om en av 1100-talets centrala lärare och beställningsförfattare, Konstantin Manasses. Genom att tillämpa narratologisk method på flera nivåer kommer jag att analysera inte bara Manasses bevarade verk, utan också hans författarskap som helhet. Den berättelse jag vill kartlägga är den som Manasses själv förmedlar genom litterära val och självreferenser.