Aurora von Königsmarcks "Nordischer weÿrauch" - En kontextualiserad edition

Tidsperiod: 2019-07-01 till 2020-06-30

Projektledare: Bo Andersson

Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 1 147 000 SEK

Aurora von Königsmarck (1662–1728) är en av de få kvinnor från 1600-talets Sverige som fortfarande är allmänt kända. Under 1680-talet bodde hon i Stockholm, där hon och hennes syster Amalia Wilhelmine hade en central position i hovlivet; de var båda nära vänner till Drottning Ulrika Eleonora. Systrarna Königsmarck lät bl a uppföra Racines Iphigénie på franska i Stockholm 1684; alla rollerna, även grekiska hjältar, spelades av unga kvinnor ur högadeln. Systrarna Königsmarck skrev tillsammans med två kvinnliga kusiner också religiös lyrik på tyska. Aurora samlade denna i en volym med titeln Nordischer weÿrauch (Nordisk offerrökelse) – en vacker bok i hennes egen handskrift, inbunden i blå sammet. Det rör sig med allra största sannolikhet om en exklusiv gåva till drottningen. Volymen finns numera i Uppsala universitetsbibliotek. Forskningsprojektet avser dels att ge ut dikterna i Nordischer weÿrauch i faksimil med transkription, dels att kontextualisera dem. Det senare innebär att dikterna i volymen kommer att analyseras utförligt i sin bokhistoriska, språkliga, politiska, religiösa, litterära, musikaliska, social- och genushistoriska kontext. En sådan kontextualisering innebär ett nytt grepp i editionsfilologin. Projektets avsikt är att presentera en viktig samling texter och samtidigt belysa det intrikata samspelet mellan litteratur, språk, religion och kultur i det sena 1600-talets Sverige.