Förstudiemedel kopplade till AIMday®

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2014-12-31

Projektledare: Lars-Eric Larsson

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 600 000 SEK