förstudiemedel kopplade till AIMday® inom tek/nat och med/farm

Tidsperiod: 2015-01-01 till 2015-12-31

Projektledare: Lars-Eric Larsson

Finansiär: SSF, Stiftelsen för strategisk forskning

Bidragstyp: Projektbidrag

Budget: 600 000 SEK

http://aimday.se/