SweDeliver Halvtidsseminarium: Exploring the impact of the Gastrointestinal Mucus on drug absorption

Välkommen till SweDeliver Halvtidsseminarium med Vicky Barmpatsalou, doktorand vid institutionen för farmaci: Exploring the impact of the Gastrointestinal Mucus on drug absorption: Characterization and development of novel predictive tools. Anslut online via https://uu-se.zoom.us/j/61210726909

Introduktion Vicky Barmpatsalous forskning vid SweDeliver syftar till att generera ny kunskap om karaktären av slemlager och tarmsaft i tjocktarmen, med målet att utveckla in vitro-modeller som möjliggör bedömning av permeationsbeteende hos svårlösliga läkemedel genom tarmslem.

Modellerna kommer att möjliggöra snabba, mindre varierade screeningar av läkemedelskandidater med inriktning på tarmen som formuleringar för kontrollerad frisättning. De kommer på sikt att bidra till att minska behovet av djurstudier inom läkemedelsutveckling.

Forskarbio Vicky Barmpatsalou är farmaceut med masterexamen i farmaci samt en teknologie magisterexamen från National University of Athens. Vicky fokuserade sitt masterprojekt på gastrointestinal överföring vid Drug Delivery & Disposition lab i KULeuven och gjorde sitt MSc-arbete vid Astellas Pharma, där hon var inblandad i valideringen av en ny in vitro modell för gastrointestinal transfer.

SweDeliver Halvtidsseminarium: Exploring the impact of the Gastrointestinal Mucus on drug absorption