Halvtidsseminarium • Subcutaneous Administration of Biotherapeutics: Polyelectrolyte Formulations and in Vitro Methods

  • Datum: –12.00
  • Plats: BMC C4:301 och via Zoom • https://uu-se.zoom.us/j/65664261986 (Meeting ID: 656 6426 1986)
  • Föreläsare: Marcus Wanselius, doktorand
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för läkemedelskemi, SweDeliver
  • Kontaktperson: Marcus Wanselius
  • Halvtidsseminarium

Marcus Wanselius, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi och SweDeliver presenter sin forskning om subkutan administrering av läkemedelsformuleringar. Delta vid BMC eller online via Zoom.

Forskarbio  Marcus Wanselius skrev sin magisteruppsats vid institutionen för farmaci, Uppsala universitet och erhöll sin masterexamen i farmaci från Uppsala universitet 2014. Marcus påbörjade sina doktorandstudier inom farmaceutisk fysikalisk kemi vid Uppsala universitet våren 2018, efter att ha arbetat som apotekschef i flera år.

Inbjudna experter

Alexandra Teleki, Uppsala universitet, SweDeliver
Kalle Sigfridsson, Chalmers, AstraZeneca R&D
Lars Wågberg, KTH