Röster om SweDeliver

Sommaren 2020 förvandlades Swedish Drug Delivery Forum, efter tre års framgångsrik utveckling, till SweDeliver. Vårt nätverk och forskningsprogram utgör nu en dynamisk plattform. Listan över personer som är inblandade är omfattande. Här presenterar vi några röster om det arbete vi utför.

MATS BERGLUND, ASTRAZENECA

Mats Berglund, AstraZeneca
Mats Berglund, AstraZeneca

– För mig kännetecknades SweDelivers föregångare Swedish Drug Delivery Forum av engagemang, positiva attityder och en gemensam ansträngning att bidra till allas bästa. Vi bestämde oss tidigt för att vi ville skapa ett ekosystem med öppna dörrar. Där alla partners har samma ansvar och förmåner. Där vi banar väg för excellent forskning och gör all ny kunskap offentligt tillgänglig för alla att använda.

Med en mycket skicklig facilitator i Uppsala universitets farmaceutiska fakultet har vi verkligen kommit att betrakta varandra som partners. Betydande vetenskapliga framsteg uppnås på alla plattformar och vi ser nu frukterna av vårt arbete: Talangfulla unga forskare gör sig redo att spela centrala roller i Sveriges framtida läkemedelsindustri och högkvalitativa vetenskapliga artiklar publiceras som kommer att stärka vår nations internationellt framstående position inom läkemedelsleverans.

Idag bildar vi en enhet som vi alla drar nytta av, oavsett individuella behov. Nu fortsätter vi vår rörelse framåt som SweDeliver. För mig är det ett naturligt steg vidare där vi kommer att utveckla vår skapelse till perfektion.

Mats Berglund
ISEL, vice vd, AstraZeneca
Ordförande, SweDeliver


Susanne Bredenberg, Emplicure

Susanne Bredenberg vd, Emplicure
Susanne Bredenberg, vd, Emplicure

– Som litet bolag i läkemedelsbranschen behöver Emplicure starka nätverk för att bedriva forskning och utveckling, och vår medverkan i SweDeliver ger oss tillgång till både värdefulla kontakter och ny kunskap. Upplägget passar vår redan starka tradition av samverkan mellan industri och akademi. Själv doktorerade jag vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet innan jag tog steget till Orexo. Med åren har jag samlat bred erfarenhet längs en yrkesbana som omfattat flera olika roller inom läkemedelsutveckling.

Som en av tre ledare för SweDelivers arbetspaket Utbildning och karriärutveckling vill jag bidra till att vidga centrets juniora forskares vyer inom Life Science. Via bland annat mentorsprogram och interdisciplinära workshops hoppas vi inspirera och öppna nätverk som når bortom deras egen närmaste vetenskapliga sfär.

Jag upplever att vi är på väg att skapa en effektiv mix av aktiviteter i arbetspaketet, och adderat med den nyfikenhet och drivkraft som präglar centrets doktorander och postdoktorander vet jag redan nu att mitt engagemang i arbetspaketet kommer att vara utvecklande även för mig.

Susanne Bredenberg
vd, Emplicure
Co-Ledare, Arbetspaket Utbildning och karriärutveckling
Styrelseledamot, SweDeliver


Jesper Lind, Orexo AB

Jesper Lind, Orexo
Jesper Lind, Orexo

– För mig symboliserar SweDeliver framtidstro och en beslutsamhet att skapa vinn-vinn-situationer för alla deltagare. Ta till exempel Orexo där jag arbetar, en relativt liten aktör inom läkemedelsområdet som investerar betydande ansträngningar i SweDeliver för allmänhetens bästa. Visst strävar vi efter att stärka vårt eget företag i syfte att utveckla bättre läkemedel för patienter, men mer än så vill vi bidra till de helt avgörande utmaningarna läkemedelstillförsel. Det här är en oumbärlig aspekt i utvecklingen av nya läkemedel.

Med ökad kunskap inom detta fält kommer läkemedelsindustrin att skapa bättre produkter, fler jobb och stora ekonomiska intäkter för Sverige. Arbetet som utförs här har verkligen hjälpt vår sak: Vinnova inser nu vikten av läkemedelstillförsel. Vi ser morgondagens ledande forskare tillhandahålla nya metoder av hög relevans. Och ja, Orexos kompetens har förbättrats och vårt nätverk har utvidgats avsevärt på grund av vårt samarbete i forumet.

Jag tror att den kunskap som genereras här inom snar framtid kommer att hjälpa oss att lösa utmaningar på en helt ny nivå. Uttrycket ”helheten är större än summan av dess delar” känns väldigt passande.

Jesper Lind
Senior rådgivare, Orexo AB


Eva Sjökvist Saers, Swelife

Eva Sjökvist Saers, Swelife
Eva Sjökvist Saers, Swelife

– Att skapa en arena som förenar Uppsala universitets farmaceutiska fakultet med ett urval av våra ledande läkemedelsföretag har på kort tid gett oss det verktyg vi behöver för att fortsätta utvecklingen av en levande svensk life science-sektor.

Redan i SweDelivers föregångare: Swedish Drug Delivery Forum sträckte sig konceptet ”vi” långt bortom den enskilda organisationen. Idag utgör vi en stor och vital del av ett vetenskapligt fält av hög relevans. Och vi delar inte bara utmaningar. Vi delar kunskap, nätverk och infrastrukturer. Tillsammans skapar vi de perspektiv som är nödvändiga för att identifiera nya möjligheter. Tillsammans tydliggör vi för politiker och myndigheter vilka områden som är i behov av investeringar och ny forskning. Framför allt delar vi de framsteg vi gör. Dels i form av vetenskapliga framgångar, dels i form av framtida kompetens.

Dessa värden kommer att säkerställa Sveriges starka position inom läkemedelstillförsel och fortsatta attraktionskraft gentemot multinationella företag som ett konkurrenskraftigt land att bedriva forskning, utveckling och verksamhet i.

Eva Sjökvist Saers
Tidigare VD för APL, ordförande för Swelife
Ledamot av SDDF: s styrkommitté 2017–2019