Ansök om 400 000 kr för tvärvetenskapliga doktorandprojekt

2021-06-09

Uppsala diabetescentrum (UDC) utlyser 7 tvärvetenskapliga doktorandprojekt inom viktiga områden för bättre förståelse, diagnos eller behandling av diabetes. Sista ansökningsdag är 31 augusti 2021.

UDC grundades vid Uppsala universitet i december 2020 med syftet att vara ett unikt och strategiskt relevant tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på alla aspekter av diabetes.

Varje projekt får ett standardbelopp på 400 000 SEK per år under högst 4 år (48 månader), för att täcka en doktorandlön. Återstående lönekostnader måste täckas av den sökande eller den avdelning där doktoranden ska registreras.

Deltagande i forskarskolans aktiviteter, seminarier och workshops av både doktorander och sökande är en förutsättning för finansiering.

Behörighet att ansöka

  • Projektet måste ha handledare från minst två olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet eller en kombination av handledare från Uppsala universitet och SLU.
  • Huvudsökanden ska vara anställd vid eller ansluten till Uppsala universitet eller SLU i minst ett år vid ansökningstillfället.
  • Minst en medsökande ska vara anställd vid ett annat vetenskapsområde vid Uppsala universitet eller så ska det finnas en kombination av sökande från Uppsala universitet och SLU.
  • Andra medsökande kan komma från andra delar av Sverige eller utomlands.
  • Projektet ska vara ett uppenbart tvärvetenskapligt samarbete.
  • Doktoranden måste vara registrerad vid samma institution som handledaren vid antingen Uppsala universitet eller SLU.
  • Den huvudsökandes prefekt måste skriva under ansökan och därmed garantera att doktoranden kommer att vara ansluten till institutionen och att det finns medfinansiering för återstående del av lönen.

Doktorander antagna till vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet, i början eller mitten av sina studier, får också ansöka om finansiering från UDC. De som har mindre än två år kvar är dock inte berättigade.

Ansökan

Inlämningen ska skrivas på engelska och följa det format som beskrivs i ansökningsformuläret. Skicka in ansökan till Ulrika Bäckman och skriv "UDC PhD-projektansökan" som ämnet i e-postmeddelandet.

Ytterligare en utlysning är planerad för sju doktorandprojekt till under våren 2023.

Mer information

Senast uppdaterad: 2021-10-21