Sök finansiering till doktorandprojekt

2022-02-09

Leende kvinna håller om katt framför blå, kurvig linje

Nu öppnar Uppsala diabetescentrum för nya tvärvetenskapliga ansökningar till finansiering av doktorandprojekt. 400 000 kronor kommer denna omgång att tilldelas 8 tvärvetenskapliga projekt på SLU och Uppsala universitets tre vetenskapsområden.

OBS: Denna utlysning är nu stängd då deadline har passerats. Du är välkommen att ansöka vid nästa tillfälle!

Det har blivit dags att söka Uppsala diabetescentrums andra omgång av forskningsstöd. 8 projekt har i denna omgång möjlighet till finansiering från Uppsala diabetescentrum – ett projekt med huvudsökande vid SLU, ett vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, två vid vetenskapsområdet för Teknik och naturvetenskap och 4 vid vetenskapsområdet för Medicin och farmaci. För SLU kommer denna utlysning att innebära ett ökat fokus på husdjurens hälsa.

Varje projekt får ett standardbelopp på 400 000 SEK per år under högst 4 år (48 månader), för att täcka en doktorandlön. Återstående lönekostnader måste täckas av den sökande eller den avdelning där doktoranden ska registreras. Deltagande i forskarskolans aktiviteter, seminarier och workshops av både doktorander och sökande är en förutsättning för finansiering.

Behörighet att ansöka

  • Projektet måste ha handledare från minst två olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet eller en kombination av handledare från Uppsala universitet och SLU.
  • Huvudsökanden ska vara anställd vid, eller ansluten till, Uppsala universitet eller SLU i minst ett år vid ansökningstillfället.
  • Minst en medsökande ska vara anställd vid ett annat vetenskapsområde vid Uppsala universitet eller så ska det finnas en kombination av sökande från Uppsala universitet och SLU.
  • Andra medsökande kan komma från andra delar av Sverige eller utomlands.
  • Projektet ska vara ett uppenbart tvärvetenskapligt samarbete.
  • Doktoranden måste vara registrerad vid samma institution som handledaren vid antingen Uppsala universitet eller SLU.
  • Den huvudsökandes prefekt måste skriva under ansökan och därmed garantera att doktoranden kommer att vara ansluten till institutionen och att det finns medfinansiering för återstående del av lönen.

Handledare med ett pågående, liknande tvärvetenskapligt projekt vid Uppsala universitets vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap kan också ansöka. Doktorander ska då vara antagna, i början eller mitten av sina studier med mer än två år kvar.

Ansökan

Inlämningen ska skrivas på engelska och följa det format som beskrivs i ansökningsformuläret. Skicka in ansökan till Ulrika Bäckman och skriv "UDC PhD-projektansökan" som ämne i e-postmeddelandet.


Senast uppdaterad: 2022-01-03